De flexibele schil

Wij zijn gespecialiseerd in het managen van de flexibele schil van ondernemingen. De flexibele schil is de collectieve benaming voor de medewerkers van uw bedrijf die onder een tijdelijk contract vallen, direct of via een derde partij. De grootte en samenstelling hiervan bepaalt in welke mate uw onderneming flexibel kan meebewegen met de steeds veranderende markt. Het belang en de aanpak is verschillend per bedrijf.

Flexibiliteit

Een goed gemanagede flexibele schil zorgt dat uw bedrijf snel kan meegroeien en inkrimpen met de veranderende vraag uit de markt, zonder al te grote financiële consequenties.

Continuïteit

Een doel kan zijn om ervoor te zorgen dat u altijd dezelfde snelheid en kwaliteit kunt blijven leveren. Ook bij ziekteverzuim, verlof en onverwachte piekmomenten (‘piek en ziek’). Voor ondernemingen die snel moeten kunnen schakelen zetten we Flexpools in.

Kennis en innovatie

Een flexibele medewerker van buiten brengt nieuwe kennis en een frisse blik met zich mee. Ook de ambitie en resultaatgerichtheid zijn positieve eigenschappen. Dit stimuleert innovatie binnen uw bedrijf.

Doelstelling

De aanpak is afhankelijk van de branche en strategie van uw bedrijf. We helpen u met het formuleren van de doelstelling.

Kosten

Het voorgestelde plan rekenen we financieel voor u door. Zodat u straks exact weet wat de consequenties zijn en de juiste keuze kunt maken.

Flexibel ondernemen

We adviseren u graag over wat ú kunt doen om flexibel te ondernemen. Zoals projectmatig werken. Of het op de juiste wijze informeren en voorbereiden van uw vaste krachten.